ECO Blog czyli wszystko,

co należy wiedzieć o ekologii

w muzyce klasycznej.

Tu dowiesz się o ekologicznych rozwiązaniach w muzyce klasycznej.
129193104_855088018620834_10134174059571

ECO Blog

Classic

Collection

Now on Sale

Kamila Tarnawska - teoretyk muzyki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

6 stycznia 2021

Śmieciowa muzyka

Rozważania na temat ekologii w muzyce zaczęliśmy od rozłożenia na trzy czynniki pojęcia recyklingu. Po zbadaniu tej definicji warto przejść

do konkretnych przykładów pojawienia się ponownego wykorzystania surowców w pozornie niepasującej do ekologii dziedzinie, jaką jest muzyka. 

Połączenie zasad recyklingu i muzyki jest stosunkowo nowym aspektem, o którym trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Literatura naukowa dotycząca syntezy tych dwóch idei jest bardzo ograniczona, a wręcz można by stwierdzić, że jej całkowicie brak. Pod pojęciem „recyklingu muzycznego” rozumie się obecnie głównie budownictwo instrumentów, w którym podstawą do ich wykonania są różnego rodzaju odpady surowcowe. Jednym z twórców takich instrumentów jest Wojciech Błażejczyk, który poświęcił im swoją rozprawę doktorską pt. Obiektofony. Wykorzystanie odpadów cywilizacyjnych w utworze „Trash music” z roku 2017. Są to zużyte przedmioty codziennego użytku, których dźwięk jest przetwarzany na żywo przez kompozytora za pomocą elektroniki.

136327714_1570038473203686_1683255430622

Wojciech Błażejczyk grający na swoich obiektofonach (od lewej: tortofon, jajkofon i suszarkofon), fot. Agnieszka Kokowska, źródło: wojciech.blazejczyk.eu

Przedmioty te otrzymują nietypowe nazwy, jak suszarkofon czy jajkofon, które wzięły się oczywiście z ich pierwotnie pełnionej funkcji. Dzięki zastosowaniu elektroniki, obiektofony zyskują swoje niepowtarzalne, często zaskakujące brzmienie. 

Ogromną popularność pod względem niekonwencjonalnego wykorzystania odpadów w muzyce zdobyła także krakowska grupa muzyczna Recycling Band, wykonująca swoje autorskie kompozycje na instrumentach zrobionych wyłącznie ze zrecyklingowanych materiałów (m.in. z butelek, puszek, wiader, starych mebli i elektrośmieci). Skąd panowie wzięli pomysł na konwencję swojego zespołu? – Odpowiedź jest banalna. Po prostu nie było nas stać na wymarzony instrument, więc zrobiliśmy go sami. Pierwszy dźwięk własnoręcznie wykonanego instrumentu jest tak zaraźliwy, że kolejne były tylko kwestią czasu. (źródło: recyclingbandpoland.com, dostęp styczeń 2021). Wyobraźnia muzyków w zakresie budowania instrumentów nie zna granic. Podobnie jak u Błażewicza, pojawia się m.in. Klawiszon, 5-strunowy ButloBass, Tubafon czy ButloSkrzypce.

136424871_2894129514155241_8568697955730

Instrumenty wykonane przez członków Recycling Band: Klawiszon oraz ButloBass, źródło: recyclingbandpoland.com.

Recyklingiem niepotrzebnych przedmiotów, w tym przypadku używanych na co dzień przez muzyków, zajmuje się Filharmonia Śląska. O szczegółach EKO sezonu Filharmonii, rozszerzonego o aspekt ekologiczny, możecie przeczytać na naszym blogu w wywiadzie z Adamem Wesołowskim, dyrektorem tej instytucji.

 

Recykling to nie tylko budowanie instrumentów, ale także ponowne wykorzystywanie ścieżek dźwiękowych, które już istnieją (tzw. sampli). O tej istotnej technice w muzyce elektronicznej pisała Alicja Zabrocka. W artykule Technika samplingu a recykling muzyczny, zamieszczonym na portalu meakultura.pl, badaczka skupiła się na opisie podobieństw między ponownym wykorzystaniem sampli do powstania nowych utworów, a recyklingiem. Co ciekawe, zjawisko samplingu jest tak powszechne w muzyce klasycznej, że część twórców poświęciło mu swoje całe wydawnictwa płytowe, składające się wyłącznie z utworów skomponowanych z sampli.

 

Obiektofony, Recycling Band, sampling, to tylko niewielki odsetek całej ekodziałalności kompozytorów i twórców, która z roku na rok przybiera coraz to nowe oblicze. Jest to tendencja, która stale się rozwija. Kto wie, możliwe, że pewnego dnia zacznie być tą dominującą!

129193104_855088018620834_10134174059571

Kamila Tarnawska - teoretyk muzyki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jej zainteresowania muzyczne koncentrują się głównie wokół zagadnienia recyklingu w muzyce klasycznej. Po godzinach felietonistka w dziale filmowym magazynu "Presto" i miłośniczka literatury faktu oraz dobrego reportażu.

Przeczytaj również: